Apie mus

Mes garantuojame

1Informaciją, kurią mums patikite, mes laikome konfidencialia.
2Mes nesiveliame į interesų konfliktus ir neatstovaujame priešingų interesų vienu metu.
3Informaciją apie Jūsų reikalus ir padėtį jums teiksime objektyviai per visą bendradarbiavimo laikotarpį.
4Savo paslaugas teiksime greitai ir kokybiškai, naudosime šiuolaikiškas ir pažangias komunikacijos priemones.
5Sieksime išimtinai Jums naudingiausio rezultato.

Šiauliuose veikianti Advokatų profesinė bendrija „Ius plus ultra“ įsteigta 2014 m. gegužės mėnesį. Bendrija įsteigta keičiant ankstesnę veiklos formą. Iki bendrijos įsteigimo joje dirbantys advokatai ir teisininkai veikė advokatų kontoroje „Žičkus, Žiedas ir partneriai“, vėliau advokato Gintaro Žičkaus kontoroje.

Advokatų profesinės bendrijos adresas yra Žemaitės g. 41, 76339 Šiauliuose. Juridinio asmens kodas 303323015. PVM kodas LT100008869318. Bendrija registruota Juridinių asmenų registre bei Lietuvos advokatūroje. Civilinė atsakomybė apdrausta Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo nustatyta tvarka.

Savo veikloje vadovaujamės Lietuvos advokatūros įstatymu, Advokatūros etikos kodeksu ir kitais advokatų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

 

Mūsų teisininkai