Kainos

Mūsų teikiamos teisinės paslaugos yra mokamos. Kai kuriais atvejais paslaugos gali būti suteiktos nemokamai (pro bono).

Dėl paslaugų apmokėjimo su mūsų bendrija galima susitarti keleriopai.

Pats paprasčiausias susitarimo būdas – apmokėjimas už Jūsų interesams sugaištą laiką. Tokiu atveju, bendrija teikdama paslaugas, periodiškai Jums pateiks sąskaitą ir ataskaitą už Jūsų interesais sugaištą laiką, kurioje bus nurodytos suteiktos teisinės paslaugos, jų teikimo trukmė ir mokėtina suma.

Galima mišrus susitarimas dėl paslaugų apmokėjimo, kuomet mokama minimali suma už paslaugas ir sutartinis atlygis už pasiektą rezultatą.

Kai kurių paslaugų kainos yra žinomos iš anksto, todėl galima susitarti ir dėl fiksuoto užmokesčio už konkrečias paslaugas.

Visais atvejais dėl paslaugų kainos susitariama sudarant teisinių paslaugų teikimo sutartį atsižvelgiant į tai, kokios paslaugos bus teikiamos.

Pirmoji konsultacija, kurios metu klientas išdėsto savo problemos esmę, dažniausiai nieko nekainuoja.

Atkreiptinas dėmesys, kad civilinėse bylose pavykus laimėti ginčą, Jūsų patirtos išlaidos yra priteisiamos iš ginčą pralaimėjusios šalies neviršijant nustatytų rekomendacijų.

Patogiai patikrinti priteistinų išlaidų dydį galima čia: https://www.infolex.lt/teise/Default.aspx?Id=32&sid=9