Teisinės paslaugos

Klientus dažniausiai konsultuojame, atstovaujame ir jiems patariame šiose praktikos srityse, todėl jas žinome geriausiai:

 • Administracinė teisė (administraciniai nusižengimai, vairuotojo teisių klausimai, ginčai su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir kt.)
 • Baudžiamoji teisė (finansiniai ir ekonominiai nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai ir kt.)
 • Darbo teisė (ginčai su darbdaviu, darbo sutarčių vykdymas ir nutraukimas, darbdavio interesų atstovavimas ir kt.)
 • Juridinių asmenų steigimas, valdymas, akcininkų sutartys, juridinių asmenų likvidavimas, bankroto bylos iškėlimas
 • Juridinių ir fizinių asmenų nemokumas, Actio pauliana bylos
 • Teisinė pagalba įsigyjant ar parduodant nekilnojamąjį turtą
 • Paveldėjimo teisės klausimai
 • Įvairių rūšių (rangos, pirkimo - pardavimo, mainų, nuomos, skolos padengimo, reikalavimo perleidimo, paskolos ir kt.) sutarčių projektų rengimas, konsultavimas dėl jau sudarytų sutarčių sąlygų, sutarčių vykdymo teisiniai klausimai
 • Skolų išieškojimo klausimai (pretenzijų dėl skolos sumokėjimo rengimas, pareiškimų dėl teismo įsakymo išdavimo rengimas, ieškinių dėl skolų parengimas ir atstovavimas teisme nagrinėjant šias bylas, bankroto bylų inicijavimas ir kt.)
 • Turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo klausimai ir teisminės bylos
 • Šeimos teisės klausimai (vedybų sutartys, santuokos nutraukimas, santuokos nutraukimo dokumentų rengimas, ieškinių dėl santuokos nutraukimo rengimas ir atstovavimas teisme, ginčai dėl bendravimo su vaikais ir dalyvavimo jų auklėjime, vaikų išlaikymo teisiniai klausimai ir kt.)
 • Teisminiai ginčai (atstovaujame atsakovus, ieškovus, trečiuosius asmenis, pasiūlome bylos vedimo strategiją, labiausiai atitinkančią kliento interesus)

 

ESAME ŠIAULIUOSE ĮSIKŪRĘ TEISININKAI, TAČIAU PASLAUGAS TEIKIAME IR KITUOSE MIESTUOSE ESANTIEMS ASMENIMS IR ĮMONĖMS

Tuo atveju, jei teikiant teisines paslaugas iškyla specialių žinių poreikis, tinkamam teisinių paslaugų teikimui konsultuojamės su kitų sričių specialistais.

Galime suteikti paslaugas užsienyje gyvenantiems asmenims ar užsienyje registruotoms ir veiklą vykdančioms įmonėms, turinčioms reikalų Lietuvoje.

Dėl paslaugų teikimo sudaroma teisinių paslaugų teikimo sutartis, kuri yra pagrindas atstovauti klientą ir jam teikti teisines paslaugas. Sutartis gali būti sudaroma ir klientui neatvykstant į mūsų buveinę, tačiau prieš sudarant sutartį turime įsitikinti dėl asmens tapatybės.